Status Sprzedane
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
817 950 zł
Numer roboczy
3.1.1
Powierzchnia lokalu w m2
93,48
Powierzchnia ogródka
83,58
Pakiet trzech lokali
(30m2, 29m2, 28m2)