Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
313 922 zł
Numer roboczy
3.1.4
Powierzchnia lokalu w m2
48,67
Powierzchnia ogródka
94,41
Ilość pokoi
2