Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
416 330 zł
w cenie jedno miejsce postojowe na parkingu naziemnym.
Numer roboczy
3.4.4
Powierzchnia lokalu w m2
48,04
Ilość pokoi
2