Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
409 994 zł
Numer roboczy
4.1.2
Powierzchnia lokalu w m2
48,52
Powierzchnia ogródka
9,00
Ilość pokoi
2