Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
475 496 zł
w cenie jedno miejsce postojowe na parkingu naziemnym.
Numer roboczy
4.1.2
Powierzchnia lokalu w m2
48,52
Powierzchnia ogródka
9,00
Ilość pokoi
2