Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
275 802 zł
Numer roboczy
4.1.3
Powierzchnia lokalu w m2
42,76
Powierzchnia ogródka
24,38
Ilość pokoi
2