Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
368 748 zł
Numer roboczy
4.1.7
Powierzchnia lokalu w m2
60,95
Powierzchnia ogródka
83,77
Ilość pokoi
3