Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
358 745 zł
Numer roboczy
5.1.1
Powierzchnia lokalu w m2
45,70
Powierzchnia ogródka
41,88
Ilość pokoi
2