Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
321 860 zł
Numer roboczy
5.1.3
Powierzchnia lokalu w m2
48,40
Powierzchnia ogródka
34,07
Ilość pokoi
2