Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
435 859 zł
w cenie jedno miejsce postojowe na parkingu naziemnym.
Numer roboczy
5.2.5
Powierzchnia lokalu w m2
55,82
Ilość pokoi
2