Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
423 550 zł
w cenie jedno miejsce postojowe na parkingu naziemnym.
Numer roboczy
5.4.5
Powierzchnia lokalu w m2
55,51
Ilość pokoi
2