Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
486 904 zł
w cenie jedno miejsce postojowe na parkingu naziemnym.
Numer roboczy
5.5.5
Powierzchnia lokalu w m2
55,33
Ilość pokoi
2