Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
385 162 zł
wyszpachlowane - pomalowane na biało, - miejsce postojowe gratis
Numer roboczy
B.2.3
Powierzchnia lokalu w m2
47,08
Ilość pokoi
2