Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
336 777 zł
wyszpachlowane - pomalowane na biało
Numer roboczy
B.4.6
Powierzchnia lokalu w m2
45,82
Ilość pokoi
2