Status Sprzedane
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
271 915 zł
Numer roboczy
1.1.4
Powierzchnia lokalu w m2
45,70
Powierzchnia ogródka
50,68
Ilość pokoi
2