Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
368 748 zł
Numer roboczy
2.1.2
Powierzchnia lokalu w m2
60,95
Powierzchnia ogródka
85,66
Ilość pokoi
3