Status Sprzedane
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
403 954 zł
Numer roboczy
6.1.3
Powierzchnia lokalu w m2
74,12
Powierzchnia ogródka
57,10
Ilość pokoi
3