Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
429 910 zł
w cenie jedno miejsce postojowe na parkingu naziemnym.
Numer roboczy
4.1.5
Powierzchnia lokalu w m2
48,51
Powierzchnia ogródka
35,38
Ilość pokoi
2