Status Dostępne
Pobierz kartę lokalu karta.pdf
Cena
415 835 zł
w cenie jedno miejsce postojowe na parkingu naziemnym.
Numer roboczy
5.4.3
Powierzchnia lokalu w m2
47,98
Ilość pokoi
2